Trenutno ste na:   Početna

 

Poziv na glavnu skupštinu prosinac 2019.

E-mail Ispis PDF

Na temelju čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i čl. 21., čl. 22. Statuta, Uprava TERMES GRUPA dioničko društvo, Osijek, Frankopanska 99, OIB: 96570822897 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

G L A V N U  S K U P Š T I N U TERMES GRUPE d.d. Osijek, Frankopanska 99

koja će se održati dana 23. prosinca 2019. godine, s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Društva na adresi Osijek, Frankopanska 99 (sala „Premijer“ 1.kat)

Puni tekst poziva možete pogledati OVDJE.

Materijali za Skupštinu.

1. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

2. Obrazac punomoci

3. Obrazac za glasanje

4. Ukupan broj dionica i prava glasa

Ažurirano ( Utorak, 19 Studeni 2019 09:01 )  

Kontakt


TERMES GRUPA
d.d.

MB: 030030789; OIB: 96570822897
Frankopanska 99, 31000 Osijek, Hrvatska
tel: +385 31 32 45 00; fax: +385 31 32 45 93

termesgrupa@termesgrupa.hr

Kako do nas?

KANDIT GRUPA d.d. - Kako do nas?

Upitnik

Maloprodajna cijena šećera na tržištu je:
 

Posjetitelji

Trenutno aktivnih posjetitelja: 57