Trenutno ste na:   Početna Odnosi s investitorima Financijska izvješća Nekonsolidirana

 

Financijska izvješća - nekonsolidirano

E-mail Ispis PDF

30.09.2019. Treći kvartal 3Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2019-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2019-3Q-NotRev-N-HR.xlsx

30.06.2019. Drugi kvartal 2Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2019-2Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2019-2Q-NotRev-N-HR.xlsx

31.03.2019. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2019-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2019-1Q-NotRev-N-HR.xlsx

31.12.2018. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2018-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2018-1Y-Rev-N-HR.xls

31.12.2018. Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2018-4Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2018-4Q-NotRev-N-HR.xls

30.09.2018. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2018-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2018-3Q-NotRev-N-HR.xls

31.06.2018. Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2018-1H-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2018-1H-NotRev-N-HR.xlsx

31.03.2018. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2018-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2018-1Q-NotRev-N-HR.xlsx

31.12.2017. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2017-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2017-1Y-Rev-N-HR.xls

31.12.2017. Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2017-4Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2017-4Q-NotRev-N-HR.xls

30.09.2017. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2017-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2017-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.06.2017. Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2017-1H-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2017-1H-NotRev-N-HR.xls

31.03.2017. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2017-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2017-1Q-NotRev-N-HR.xlsx

31.12.2016. Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2016-4Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2016-4Q-NotRev-N-HR.xls

31.12.2016. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2016-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2016-1Y-Rev-N-HR.xls

31.12.2016. Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2016-4Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2016-4Q-NotRev-N-HR.xls

30.09.2016. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2016-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2016-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.06.2016. Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2016-1H-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2016-1H-NotRev-N-HR.xls

31.03.2016. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2016-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2016-1Q-NotRev-N-HR.xlsx

31.12.2015. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2015-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2015-1Y-Rev-N-HR.xls

31.12.2015. Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2015-4Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2015-4Q-NotRev-N-HR.xls

30.09.2015. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2015-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2015-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.06.2015. Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2015-1H-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2015-1H-NotRev-N-HR.xls

31.03.2015. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2015-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2015-1Q-NotRev-N-HR.xls

31.12.2014. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2014-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2014-1Y-Rev-N-HR.xls

31.12.2014. Četvrti kvartal 4Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2014-4Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2014-4Q-NotRev-N-HR.xls

30.09.2014. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2014-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2014-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.06.2014. Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2014-1H-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2014-1H-NotRev-N-HR.xls

31.03.2014. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2014-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2014-1Q-NotRev-N-HR.xls

31.12.2013. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2013-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2013-1Y-Rev-N-HR.xls

30.09.2013. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2013-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2013-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.06.2013. Polugodišnje izvješće 1H, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2013-1H-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2013-1H-NotRev-N-HR.xls

31.03.2013. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2013-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2013-1Q-NotRev-N-HR.xls

31.12.2012. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2012-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2012-1Y-Rev-N-HR.xls

30.09.2012. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2012-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2012-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.06.2012. Polugodišnje izvješće, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2012-2Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2012-2Q-NotRev-N-HR.xls

31.03.2012. Prvi kvartal 1Q, nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2012-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2012-1Q-NotRev-N-HR.xls

31.12.2011. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano, updated 14.05.2012.

IPKK-fin2011-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2011-1Y-Rev-N-HR.xls

30.9.2011. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2011-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2011-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.6.2011. Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2011-2Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2011-2Q-NotRev-N-HR.xls

31.3.2011. Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2011-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2011-1Q-NotRev-N-HR.xls

31.12.2010. Godišnje izvješće 1Y., revidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2010-1Y-Rev-N-HR.pdf

IPKK-fin2010-1Y-Rev-N-HR.xls

30.9.2010. Treći kvartal 3Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2010-3Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2010-3Q-NotRev-N-HR.xls

30.6.2010. Drugi kvartal 2Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2010-2Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2010-2Q-NotRev-N-HR.xls

31.3.2010. Prvi kvartal 1Q., nerevidirano, nekonsolidirano

IPKK-fin2010-1Q-NotRev-N-HR.pdf

IPKK-fin2010-1Q-NotRev-N-HR.xls

 

Kontakt


TERMES GRUPA
d.d.

MB: 030030789; OIB: 96570822897
Frankopanska 99, 31000 Osijek, Hrvatska
tel: +385 31 32 45 00; fax: +385 31 32 45 93

termesgrupa@termesgrupa.hr

Kako do nas?

KANDIT GRUPA d.d. - Kako do nas?

Upitnik

Maloprodajna cijena šećera na tržištu je:
 

Posjetitelji

Trenutno aktivnih posjetitelja: 34