Podaci o vrijednosnici

Ispis


Oznaka vrijednosnice: IPKK-R-A

Termes grupa dioničko društvo
ISIN: HRIPKKRA0000
Djelatnost: CA 1082

Tržite:
Redovito tržište
Sektor
CA
Vrsta vrijednosnog papira
Dionica
Broj izdanih
1.444.000
Temeljni kapital izdavatelja
100.000.000,00 HRK
Nominalna vrijednost dionice
100,00 HRK
Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom     
www.skdd.hr